euro1

egotrip.hr news

U Hercegovini oboren prvi zakon termodinamike!

14 Jun , 2015  

Prema wikipediji:

Prvi zakon termodinamike možemo shvatiti kao jednu formulaciju zakona održanja (ocuvanja) energije, prema kojemu je toplina tek jedan oblik energije, te i za toplinu vrijedi zakon ocuvanja energije. Ako neki sustav vrši rad i dovedena mu je toplina (vrste energije), zakon ocuvanja energije i dalje vrijedi. Stoga je ta energija sadržana u sustavu u konacnom stanju, u obliku koji nazivamo unutarnja energija U.

Dalje stoji:

Perpetuum mobile prve vrste bio bi stroj koji bi u nekom procesu proizvodio energiju “ni iz cega”.

Iz prvog zakona termodinamike očigledno je kako se u hercegovačkom kamenjaru stvara energija. Ne bi to bilo ništa posebno jer se energija stvara svugdje u svijetu, ali prema zakonima fizike, u Međugorju se €nergija stvara ni iz čega. Dok je u razvijenim zemljama svijeta u porastu val robotizacije i automatizacije industrije, u hercegovini za tim nemaju potrebe. Riječima laika, tamo se novac stvara sam od sebe. Snagom misli Vidjelice (iz poštovanja pišem velikim slovom), hercegovački kamenjar je transformiran u vjersko središte i novi Kanaan, zemlju bogatstva i blagostanja.

Takav povijesni uspjeh hercegovačkih fizičara zasmetao je i Vatikanskom lobiju koji se očito ne može nositi s činjenicom kako netko negdje nije morao pokrenuti stotine ratova, kolaborirati s fašistima i opljačkati pola svijeta da bi uspio izgraditi velebne građevine u kojima se danas događa isto što se događa i u Međugorju – prodaja kineskih suvenira i printanje neoporezivog novca na račun religije koja je u moru raznih kultova na prostoru rimskog carstva prije 2000 godina postala dominantna samo igrom slučaja.

Zanimljiva je inflacija vidjelica Gospe čime se nećemo baviti jer je tako nešto na portalima obrađeno bezbroj puta, ali jedno je sigurno, trenutni papa danas više nije ljubljen, skroman i naš već se pretvorio u udbaša, masona i komunjaru, a jedan dobar broj Hrvata po tko zna koji put ima novog neprijatelja.

Tragično je što većina protivnika Međugorja na ostala svetišta gleda kao na nešto što nije plod ljudske mašte, opijata, dosjetljivosti, dječje igre ili u to vrijeme nepoznatih psihičkih bolesti, a jedino zanimljivije od mišljenja hercegovačkih kozojeba koji El Papija danas nazivaju četnikom su izjave liberalnih anarho-ateista koji danas tog istog Papu shvaćaju kao autoritet koji nepogrešivo može procijeniti je li nešto stvarno ili nije.

Tako dolazi do situacije u kojoj podanici ne vjeruju vođi organizacije odabranom od strane najmoćnijih ljudi te iste organizacije koji su osobno od nevidljivog bića koje živi u oblacima dobili poseban poziv da žive u celibatu i spolno opće s malom djecom, ali mu vjeruju ljudi koji na spomen tog istog nevidljivog bića odmahuju rukom i koji s tom organizacijom nemaju nikakve veze.

Davanjem za pravo Papi koji je u počecima Katoličke Crkve kao vođa odabran osobno od Isusa, inkarnacije samog sebe nastale nakon impregnacije vlastite majke, ateisti, agnostici i svi slični anarho komunistični MateKapovići zapravo daju za pravo svim vjerovanjima Katoličke Crkve. Ako nam je u tom slučaju najveći problem direktna dnevna komunikacija šizofreničarke sa svijetlećom gospom u Međugorju, onda ga jebi.

Prof. Rodrigo Bichina, Route de Meyrin 385, 1217 Meyrin, Switzerland

, , , , , ,